Škola

Důležité upozornění

AKTUALITY

14. 10. 2019
Cesta vlakem do Bruntálu z MŠ
Poznávací výlet

6. 10. 2019
Velká Británie
Cesta do světa za poznáním

3. 10. 2019
Přespolní běh
Okresní kolo v Rýmařově

27. 9. 2019
Krosboj 2019
sportovní den ve škole

27. 9. 2019
Mámo, táto, pojď si hrát - MŠ
Návrat do dětství

           

24. 9. 2019
Jablíčkový týden
školní družinka

20. 9. 2019
Návštěva pizzerie s dětmi z MŠ
Téma: ,,Povolání dospělých"

18. 9. 2019
Divadlo LETADLO v MŠ
Průzkumníci v lese

KALENDÁŘ AKCÍ

 15. 10. 2019
Kašpárkův svět
Divadelní představení pro MŠ

 16. 10. 2019
Poznáváme Krnov
5. třída

 21. 10. 2019
Václav Havel - cesta svobody
Edukační přednáška s prohlídkou Památníku P. Bezruče 8. třída

 23. 10. 2019
Konference žák. parlamentů
SVČ Krnov, zástupci Žákovského parlamentu ZŠ Lichnov

 25. 10. 2019
Večer s Poem
literární projekt pro žáky 7.-9. třídy


NAŠE ŠKOLA


Základní škola je plně organizovanou základní školou se spádovou oblastí části krnovského regionu ve všech směrech dostupná hromadnou autobusovou dopravou.

Dvoupatrová bezbariérová budova školy postavená ve středu obce, ale i přesto v zeleni, byla nově otevřena v září roku 2001. Tvar písmene U napovídá o rozložení vnitřních prostor. V boční části slouží nejen žákům ale i zájemcům z řad občanů moderní tělocvična se zázemím pro osobní hygienu a v druhé se v přízemí nacházejí školní kuchyně, v prvním patře školní jídelna a ve druhém patře je umístěna učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií. Ve střední části budovy jsou kmenové a odborné učebny, prostory pro školní družinu, kabinety, sborovna.

Součástí školy je i lehkoatletický areál a hřiště s umělým povrchem.

PROJEKTY