AKTUALITYCross Country English


V pátek 3.5. proběhla v dopoledních hodinách vědomostně-sportovní akce Cross Country English, ve které si porovnali své znalosti z anglického jazyka a vytrvalost v běhu žáci 5. tříd. Úkoly z angličtiny v malebné přírodě naší vesnice v okolí školy řešilo 30 žáků ze tří místních škol,

ZŠ Janáčkova Krnov, ZŠ Zátor a ZŠ Lichnov. Děti si nejdříve rozehřály své mozkové závity v jazykové učebně aktivitou „ Slovíčkový král“, při které si prostřednictvím moderní techniky v aplikaci Kahoot na žákovských tabletech porovnali úroveň své slovní zásoby. Nastartovali soutěživého ducha a vrhli se do akce v terénu, jejich nadšení neodradil ani prudký déšť, který se náhle spustil z nebe. Mokří, ale spokojeni, závod po stanovištích s aktivitami v jazyce anglickém dokončili všichni úspěšně. Velké díky patří organizátorům, obětavým žákům z 6. a 7. třídy, kteří byli nápomocni a i přes nepřízeň počasí vytrvali. Soutěž vyhráli 2 chlapci ze ZŠ Janáčkova, Krnov. Z našich žáků si nejlepší pozici vybojovala dvojice Michaela Novotná a Martin Fryšťák, kteří se umístili na pěkném 4. místě. Pochvala ovšem patří všem zúčastněným žákům. Občerstvení, doprava a ceny byly hrazeny z projektu MAP ll Krnov za rozvoj regionálního školství. Drobným finančním příspěvkem tuto akci podpořilo i SRPŠ Lichnov. Děkujeme. Fotky zde

Marcela Plevová

KALENDÁŘ AKCÍ