AKTUALITYLetem světem


 Jsem dálkovou studentkou Střední pedagogické školy v Krnově. Součástí  mého studia je průběžná praxe, kterou si každý student musí sám nasmlouvat u některého ze školských zařízení. Díky vstřícnosti paní vychovatelky Dagmar Charvátové a pana ředitele mi toto bylo umožněno v družině místní ZŠ.

   Jelikož se blíží prázdniny a čas dovolených, rozhodla jsem se zaměřit svůj dvoutýdenní projekt právě tímto směrem a nazvala jsem ho „Letem světem“. Mým cílem bylo seznámit děti zábavnou formou s každým z kontinentů, vypíchnout ta nejzajímavější místa a tradice z různých koutů světa. Během projektu jsme shlédli mnoho tematických videí a videoklipů, zahráli si spoustu her, vytvořili mnoho výrobků, užili si legraci.

   Začali jsme Evropou, kde se děti seznámily s nejzajímavějšími symboly evropských zemí, vyzkoušely si mluvit několika evropskými jazyky a měly možnost vytvořit si koláž zvolené vlajky. Poté jsme se přesunuli na africký kontinent, kde si děti vyzkoušely, jaké to je být domorodým černochem, zdramatizovali jsme písničku „Deset malých černoušků“, děti vyrobily krásná africká zvířata. Další den, podle mého názoru měl u dětí největší úspěch, jsme zůstali ještě v Africe, ale zaměřili jsme se pouze na Egypt. Děti byly nadšené, když si mohly vytvořit svou vlastní mumii i sarkofág, do kterého ji následně uložily.

   Následovala Austrálie, kde si pro změnu děti při psychomotorické hře vyzkoušely být surfaři, následně si každý své prkno dle vlastní fantazie vyzdobil. Při „návštěvě“ Ameriky jsme poznávali Kanadu, jako mateřskou zemi hokeje, USA, kdy děti podle vzoru nejznámějších mrakodrapů tvořily „noční velkoměsto“. Nejúspěšnějším severoamerickým státem bylo Mexiko, kdy děti při doprovodu písně Michala Tučného „Všichni jsou už v Mexiku“ ochutnaly Tortilla chipsy s pálivou salsou.

   Poté jsme dva dny trávili v Asii, konkrétně v Číně a Japonsku. Děti byly nadšené z přípravy tzv. číny ve školní kuchyňce, kterou měly možnost vyzkoušet jíst asijskými hůlkami. Líbil se jim také pokus, při kterém se nám podařilo napodobit sopku chrlící lávu.

   S blížícím se létem nám paradoxně jako poslední zůstala Antarktida, ale dětem to vůbec nevadilo. Při psychomotorických hrách si vyzkoušely rozpoznat předměty pod „zamrzlou hladinou“ (předměty ukryté pod dekou), a také si takovou hladinu vytvořit posíláním bílého klubíčka kamarádovi. Ti nejšikovnější si vyrobili ozdobu tučňáka ze žárovky.

   Skupinka starších dětí během celého projektu pracovala na vlastním globu, který jsme vytvořili pomocí nafukovacího míče a sádrových obvazů. Dětem se práce moc líbila a výsledek byl úžasný!

   S dětmi jsme se rozloučili prohlížením společných fotografií pořízených během celého projektu a menším pohoštěním.

   Celkově považuji projekt za úspěšný, myslím se, že si ho děti užily a měly spoustu zážitků. Moc jim všem děkuji za krásnou spolupráci. Největší dík patří paní vychovatelce Charvátové, která mi byla ve všem nápomocna a vytvořila atmosféru, ve které jsem se cítila velmi spokojeně. Budu se těšit na další spolupráci.

Dana Krajčiříková

KALENDÁŘ AKCÍ

 1. 2. 2023
Kurz bruslení
1. třída

 3. 2. 2023
Pololetní prázdniny


 6. 2. 2023
Loutková pohádka O bajajovi
MŠ, začátek 8.45 hod.