PREVENCEAKTUALITY:

Upozornění pro žáky a rodiče:

V celém areálu školy je zakázano kouřit, přistižení bude náležitě sankciováno. Při opakovaném kouření mimo areál školy, budou rodiče pozváni na konzultaci, pokud ani konzultace se zákoným zástupcem nepomůže, bude celá věc předaná na OSPOD a Policii ČR. 

Zákon č. 65/2018 Sb. § 3 zakazuje prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

 

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Školní prevence je zaměřena na poskytování primární i sekundární prevence v oblastech rizikového chování dětí a mládeže.

Školní metodik prevence: Alena Čandasová
Konzultace v oblasti primární a sekundární prevence po domluvě na emailové adrese acandasova@zsamslichnov.eu

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

KRIZOVÝ PLÁN

PROJEKT NENECH TO BÝT  Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Oznam to anonymně a rychle skrz NNTB.

 

Kde hledat pomoc - kontakty na instituce, ve kterých lze najít pomoc v oblasti rizikového chování - ZDE.

 

 KALENDÁŘ AKCÍ

 18. 2. 2020
Karneval
1.+2. třída MŠ

 18. 2. 2020
Plavecký výcvik
2.,3.,4. třída

 20. 2. 2020
Workshop Alfa Plastik Bruntál
8. třída + vybraní žáci 9. třídy

 21. 2. 2020
Kurz bruslení
Zimní stadion Krnov, 1. třída

 28. 2. 2020
Kurz bruslení
Zimní stadion Krnov, 1. třída