Základní škola je plně organizovanou základní školou se spádovou oblastí části krnovského regionu ve všech směrech dostupná hromadnou autobusovou dopravou.

Dvoupatrová bezbariérová budova školy postavená ve středu obce, ale i přesto v zeleni, byla nově otevřena v září roku 2001. Tvar písmene U napovídá o rozložení vnitřních prostor. V boční části slouží nejen žákům ale i zájemcům z řad občanů moderní tělocvična se zázemím pro osobní hygienu a v druhé se v přízemí nacházejí školní kuchyně, v prvním patře školní jídelna a ve druhém patře je umístěna učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií. Ve střední části budovy jsou kmenové a odborné učebny, prostory pro školní družinu, kabinety, sborovna.

Součástí školy je i lehkoatletický areál a hřiště s umělým povrchem.FOTOGALERIE


 • KALENDÁŘ AKCÍ

   14. 11. 2019
  Artifex Bruntál 2019
  Veletrh řemesel, žáci 8.+9. třídy

   15. 11. 2019
  "Sametová 1989-2019" Ostrava
  Edukační program k výročí Sametové revoluce, 7.,8. třída

   16. 11. 2019
  Vítání občánků
  vystoupení dětí z MŠ

   19. 11. 2019
  Kloboukový den


   19. 11. 2019
  Včelí kolektiv
  Preventivní program 4.,5. třída

   22. 11. 2019
  Večer s Poem
  literární projekt pro žáky 7.-9. třídy